Co to jest dysleksja?

Co to jest dysleksja?

Trudności szkolne dziecka mogą mieć różne przyczyny. Jedną z nich jest dysleksja rozwojowa, czyli określone trudności w nauce pisania i czytania, które występują od początku rozwoju. Warto wiedzieć, że mogą mieć one trzy postaci:

  • dysleksja ? problem z opanowaniem umiejętności czytania,
  • dysgrafia ? problem z nauczeniem się poprawnego pisania,
  • dysortografia ? problem z nauczeniem się poprawnej pisowni.

Każda z tych postaci może wystąpić w formie izolowanej, ale bardzo często zdarza się, że u dziecka stwierdza się zespół dwóch, a nawet trzech form zaburzeń.

            Co ważne, dysleksję rozwojową można stwierdzić wyłącznie u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym. W przypadku dzieci, których inteligencja jest co najmniej przeciętna przyczyną dysleksji bywają różnego rodzaju opóźnienia rozwoju funkcji słuchowo-językowych i wzrokowo-ruchowych, a także ich integracji. Zwykle w tym przypadku problemy z nauką pojawiają się już na początku nauki szkolnej i są one wyjątkowo nasilone. W przypadku dzieci upośledzonych umysłowo, o niskiej inteligencji, zaniedbanych środowiskowo lub mających wady zmysłów występują tzw. trudności niespecyficzne, będące źródłem kłopotów z nauką pisania i czytania, jednak ich przyczyną nie jest dysleksja rozwojowa.

            Jak można stwierdzić dysleksję? Wszelkie trudności z nauką czytania i pisania powinny skłonić rodziców do wybrania się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej ? nie jest do tego potrzebne  skierowanie. W niej zostaną wykonane specjalistyczne badania, między innymi przez psychologa, który oceni poziom rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz poziom inteligencji dziecka. Zadaniem pedagoga będzie natomiast ocena poziomu opanowania sztuki pisania oraz czytania, oraz dokonanie ilościowej i jakościowej analizy popełnionych błędów. Ustali on także stopień rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz znajomość zasad ortografii. W trakcie badań ustalone zostaną mocne strony dziecka i ewentualne braki, a po nim rodzice otrzymają pisemną opinię, która powinna być przekazana do szkoły.