Jak wygląda skuteczna terapia uzależnień?

Jak wygląda skuteczna terapia uzależnień?

Uzależnienie to trudny temat. Niestety mamy z nim coraz częściej do czynienia, nie tylko w teorii. Nałogowcami są ojcowie, matki, synowie i córki. Do uczestnictwa w terapii uzależnień  zgłaszają się różne pokolenia i całe rodziny. Temat ten jest obecny na osiedlach, na wsi i w mieście. Występuje pod każdą szerokością geograficzną i znany jest od wieków. Dawniej bagatelizowany, dziś traktowany z całą surowością i angażujący liczne środki. Dotyczy tak wielu ludzi, że w niemal w każdej większej miejscowości powstają instytucje świadczące pomoc ludziom nie mogącym wyzwolić się ze szponów nałogu. Często są to profesjonalne, dobrze wyposażone kliniki zatrudniające specjalistów i posiadające odpowiednie zaplecze medyczne. Terapia uzależnień jest prowadzona właśnie w jednym z takich ośrodków.

Na czym opiera się skuteczna terapia? Przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta. Różne stopnie zaawansowania nałogu, rodzaje jego przedmiotu (alkohol, leki, narkotyki, seks), odrębne kwestie kulturowe i środowiskowe wymagają różnych działań. Na przykład inaczej potraktujemy problem alkoholizmu, a inaczej lekomanię czy uzależnienie od hazardu. Wyspecjalizowana kadra prowadząca terapię uzależnień nie lekceważy żadnego uzależnienia i otoczy opieką każdego potrzebującego pomocy. Pomoże mu odnowić więzi rodzinne, udzieli wskazówek dotyczących życia osobistego i zawodowego oraz nauczy funkcjonować w świecie bez nałogu.

Drugim, niezbędnym czynnikiem warunkującym skuteczną terapię, jest gotowość pacjenta do współpracy z terapeutą. Żadna, nawet najnowocześniejsza metoda walki z uzależnieniem, na niewiele się zda, jeśli pacjent nie będzie silnie umotywowany do zaprzestania ryzykownych działań. To przede wszystkim od niego zależy czy skorzysta z narzędzi, wsparcia i pomocy oferowanych mu przez terapię uzależnień . Na szczęście coraz więcej osób doświadczających takiej terapii dostrzega wielką szansę na odbudowę swojego życia i robi wszystko, aby jej nie zaprzepaścić.