Automotywacja ? jak skutecznie zachęcić się do działania

Automotywacja ? jak skutecznie zachęcić się do działania

Wiele osób ma problem z dokończeniem rozpoczętych zadań, a często nawet z ich rozpoczęciem. Powiedzenie ?żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce? jest chyba jednym z najczęściej używany zwłaszcza w poniedziałki. Jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z taką ?niemocą? jest stosowanie automotywacji. Na czym ona polega? Otóż chodzi o to, by opracować własną strategię zwiększania motywacji oraz indywidualnie dopasowany system nagród.           Oto najbardziej efektywne metody automotywacji:

  • analiza celów ? najłatwiej można pobudzić motywację wewnętrzną wówczas, gdy cel jest ważny osobiście. Warto więc zawsze ustalać priorytety i najpierw zajmować się sprawami najważniejszymi,
  • gwarancja pięciu minut ? nie odkładamy zadań na później. Pierwszy krok jest najważniejszy i ułatwia kontynuowanie odjętego działania,
  • przedstawienie planowanych działań innym osobom ? w przypadku szczególnie ważnych zadań warto powiedzieć komuś o tym, że planujemy się ich podjąć. Jest to doskonała motywacja, ponieważ w przypadku zaniechania pracy narazimy się na spadek samooceny i przykre emocje,
  • wizualizacja celów ? warto wyobrazić sobie rezultaty pracy, ponieważ powoduje to fizjologiczne pobudzenie i pozwala przekształcić cel abstrakcyjny na realną wizję,
  • metoda małych kroków ? pracę można podzielić na kilka etapów, a po ukończeniu każdego z nich przyznać sobie nagrodę,
  • koncentracja uwagi ? bardzo ważne jest to, by pracę zawsze zaczynać od najtrudniejszych i najmniej przyjemnych zadań, ponieważ na początku koncentracja uwagi jest najlepsza i nie wpływa na nią zmęczenie,
  • nagroda po zakończeniu pracy ? oprócz drobnych nagród po ukończeniu poszczególnych etapów, warto też zaplanować jakąś nagrodę po zakończeniu całej pracy,
  • myśl pozytywnie ? nie można myśleć, że musimy coś zrobić, ale że chcemy, a nawet bardzo chcemy wykonać zadanie. Taka afirmacja pozwala łatwiej skupić się na podjętym działaniu,
  • podnoszenie kwalifikacji ? dzięki ciągłemu doskonaleniu się w wybranej dziedzinie, żadne działanie nie będzie zbyt trudne, by je wykonać.

            Każdy człowiek ma inne czynniki motywujące, dlatego warto ich w sobie poszukać. Wiele zależy także od samopoczucia i trudności zadania, którego się podejmujemy. Trzeba pamiętać, że nie ma jednej skutecznej metody automotywacji ? raz może zadziałać jedna, innym razem inna.