Psychodrama ? na czym polega?

Psychodrama ? na czym polega?

Psychodrama nazywana też dramatoterapią jest specyficzną metodą psychoterapeutyczną, która pozwala nie tylko na leczenie, ale i diagnozowanie różnego rodzaju dysfunkcji psychologicznych. Ta technika pracy terapeutycznej jest bardzo popularna i zazwyczaj stosuje się ją podczas terapii grupowej. Czasem można ją zastosować również w trakcie terapii indywidualnej i wówczas nazywana jest monodramą. Dramatoterapia nie ma jednoznacznej definicji, ale uznaje się za nią świadomie zainspirowane improwizacje dramatyczne, a także spontaniczne przedstawienia sceniczne. W pierwszym przypadku psychodrama służy rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, a w drugim ma na celu demaskację oraz powtórne przeżycie interpersonalnych i wewnętrznych konfliktów.

            Procedura psychodramatyczna podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy z nich to tzw. rozgrzewka, czyli elementy arteterapii muzyczno-ruchowej oraz ćwiczenia pantomimiczne. Drugi etap nazywany głównym to odgrywanie konkretnych ról w specjalnie zainscenizowanych sytuacjach. Ostatni etap to omówienie odgrywanej roli oraz związane z nią spostrzeżenia. Taka forma terapii pozwala na przepracowanie niektórych życiowych trudności w bezpiecznych warunkach sesji terapeutycznej. Wśród najpopularniejszych technik tej metody terapii jest m.in. granie samego siebie, monolog, sobowtór jako sumienia, zamiana ról, czy zwierciadło.

            Psychodrama jest metodą bardzo skuteczną. Pozwala ona chociażby na odtworzenie pewnych sytuacji z przeszłości i odreagowanie ich. Poza tym umożliwia ona poprawę relacji pacjenta z innymi ludźmi i daje mu możliwość trenowania skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów. Dzięki dramatoterapii pacjent ma prawo do obrony własnego stanowiska i może zaprezentować pewne nieuświadomione sobie wcześniej przeżycia emocjonalne. Psychodrama pełni również funkcję profilaktyczną, pozwalając na ćwiczenie samokontroli, a przy tym niejednokrotnie ułatwia osiągnięcie katharsis, poprzez oczyszczenie oraz zupełnie spontaniczne wyrażenie swoich nadziei i lęków.