Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości

Czym jest właściwie poczucie własnej wartości? Samoocena jest jednym z najważniejszych wyznaczników osobowości i składa się z trzech aspektów:

  • behawioralnego ? jest to zarówno zachowanie w stosunku do siebie, jak i tendencje samorealizacyjne, sposoby autoprezentacji, poziom asertywności w stosunkach z innymi, a także reakcje na stres i niepowodzenia,
  • emocjonalnego ? jest to poziom miłości do siebie oraz okazywanego sobie szacunku,
  • poznawczego ? dotyczy myśli i przekonań dotyczących samego siebie (?Ja?), a także standardów wartościowania własnej osoby.

Pojęcie samooceny jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane i wiąże się również z pojęciem autoschematu, np. męskiego lub kobiecego. Jest obszar, który określa wiedzę o sobie oraz precyzowane poglądy na swój własny temat.

            Niska samoocena jest dużym problemem, który dotyczy nie tylko osoby myślącej w ten sposób o sobie, ale również jej otoczenia. Warto pamiętać, że poczucie własnej wartości kształtuje się od dziecięcych lat, w związku z czym to właśnie rodzice i opiekunowie mają największy wpływ na postrzeganie siebie w późniejszym życiu. Poza tym na postrzeganie siebie wpływają również inne czynniki, w tym chociażby porównania społeczne, praca nad sobą, czy doświadczenia sukcesów i porażek. Co więcej, bardzo często samoocena bywa nieadekwatna do rzeczywistości, a wynika to chociażby z niedostatecznego poznania siebie. Niektórzy ludzie mają też tendencję do nieuwzględniania swoich mocnych stron lub stosowania niewłaściwych standardów oceny własnej osoby.

            Człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości zwykle ignoruje swoje potrzeby i często przyjmuje postawę uległą. Cechuje się także brakiem asertywności i tendencji samorealizacyjnych, przy czym niejednokrotnie bywa agresywny. Niska samoocena powoduje zamknięcie się w sobie i minimalistyczną postawę wobec życia. Bardzo często pojawia się również zawiść i zazdrość o cudze sukcesy oraz przypisywanie sobie winy za niepowodzenia w połączeniu z bardzo wysoką potrzebą akceptacji. Niska samoocena to przysłowiowy ?kamień u szyi? dlatego warto skorzystać z terapii i pracować nad sobą.