Publikacje

Coaching jako metoda wspierania zarządzania wiedzą osobistą

Współczesne koncepcje wiedzy zwracają uwagę na jej gwałtowny rozrost i idącą za tym konieczność analizy, oceny i organizacji wiedzy. Jednocześnie, wciąż rosnąca rola wiedzy w kształtowaniu pomyślności jednostek, organizacji i całych społeczeństw, każe spojrzeć na wiedzę jako wartościowy zasób (kapitał) podlegający procesowi zarządzania.

Arteterapia. Wspomaganie Myśli Twórczej Osób Niepełnosprawnych Na Przykładzie Działań Dolnośląskiego Ośrodka Osób Twórczych We Wrocławiu

?Kształcenie ? Przez ? Sztukę, może być szczególnie ważne nawet nie dlatego, że przysparza artystów, ile, że przysparza lepszych ludzi.?1

Wielu psychologów, socjologów, lekarzy, zajmuje się potrzebami psychicznymi człowieka. Wydawałoby się, że jeżeli pojawia się stan napięcia, należy go rozładować i dana potrzeba zostanie zaspokojona. Okazuje się, że nie jest to takie proste, dlatego nadal trwają badania nad tym zjawiskiem. Murray również zajął się tym problemem?2. Twierdzi on, że każdy człowiek posiada różne potrzeby i w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje, jedna z nich dominuje a pozostałe są jej podporządkowane. Oczywiście układ ten zmienia się, w zależności od rozwoju osobowego, gdyż na innych etapach rozwoju, ujawniają się inne potrzeby. Często zdarzają się konflikty, polegające na jednoczesnym pragnieniu bycia zrealizowanym przez dwie potrzeby o przeciwnych tendencjach. Murray wśród 27 potrzeb psychicznych, wyróżnił potrzebę tworzenia.

Bajka Terapeutyczna Jako Narzędzie Pracy z Dzieckiem

Praca z dzieckiem, wychowywanie go, to wyzwanie trudne, ale jakże piękne. Codzienna obecność w jego życiu, poznawanie go, to troska o jego rozwój, ale też radość z małych sukcesów, to akceptacja i zrozumienie. Dziecko ?potrzebuje wychowania, które w subtelny sposób, jedynie przez ukazanie następstw, pokazywałoby mu wartość zachowań zgodnych z wymogami moralności

Biblioterapeuta W Służbie Pacjentów Szpitala

 

?Książka została powszechnie uznana za jeden z najskuteczniejszych środków oddziaływania na postawy psychiczne człowieka. Jest ona zarazem najbardziej wszechstronnym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji. Potrzeba dostarczenia lektury chorym jest więc psychologicznie uzasadniona.?1

Postępowanie biblioterapeutyczne, jak każda terapia, wiąże się m.in. z dwoma ważnymi aspektami: pomocą i metodami pracy. Dokonując w dalszej części pracy analizy tych aspektów, chciałabym w konsekwencji wskazać na aksjologiczny wymiar biblioterapii, którą warto postrzegać nie tylko jako użyteczną, wspomagającą ale również wartościową i prowadzącą osobę ? podmiot działań biblioterapeutycznych do refleksji nad światem wartości, nad celem i zasadnością ludzkiego życia.

W tzw. świecie wartości, w zależności od typologii, najczęściej wskazuje się na wartości materialne i duchowe; na wartości gospodarcze, witalne, ludyczne, estetyczne, sakralne, moralne.

Biblioterapia wczoraj i dziś

 

?Nie każda książka znajdzie swojego czytelnika, ale każdy czytelnik znajdzie swoją książkę?
Irena Borecka

Wraz z rozwojem nauki pojawiło się zjawisko łączenia niektórych jej dyscyplin oraz tworzenia tzw. nauk interdyscyplinarnych. Najbardziej jest to widoczne w obszarze nauk humanistycznych, którym dość łatwo jest w oparciu o występujące korelacje między przedmiotami, tworzyć nowe dyscypliny. Przykładem tego jest właśnie biblioterapia, która łączy w sobie z jednej strony naukę o książce (czytelnictwie), z drugiej zaś strony zespół nauk o terapii, a więc ma odniesienie do medycyny i psychologii jak również do pedagogiki.