Kiedy warto zapisać dziecko na psychoterapię młodzieży?

Kiedy warto zapisać dziecko na psychoterapię młodzieży?

Problemy nastolatków mogą nam dorosłym wydawać się banalne. Tymczasem okres tzw. wczesnej dorosłości jest dla młodych ludzi niezwykle trudny. To właśnie w tym czasie pojawiają się różnego rodzaju kryzysy, związane między innymi ze zmianami fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi.

Często zdarza się, że młody człowiek nie radzi sobie ze stresem i napięciem, wywołanym chociażby koniecznością podejmowania różnego rodzaju decyzji, od których zależy jego przyszłe życie. Źródła problemów mogą być różne, ale najważniejsze jest to, aby dziecko nie zostało z nimi same. Bardzo ważna jest zwłaszcza rola rodziców i nauczycieli, którzy powinni wspierać młodego człowieka.

Niestety takie wsparcie nie zawsze jest wystarczające. Kiedy warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty? Istnieje kilka przesłanek, a oto najważniejsze z nich:

  • zaniżone poczucie własnej wartości,

  • dojmujące poczucie osamotnienia i niezrozumienia,

  • problemy w szkole,

  • uzależnienia od używek, internetu, narkotyki itp.,

  • powtarzające się lęki lub depresja,

  • wrogość w stosunku do innych osób, np. członków rodziny,

  • zaburzenia odżywania,

  • konfliktowe relacje z rówieśnikami lub innymi osobami,

  • nawiązywanie niezdrowych relacji.

Generalnie każdy rodzic sam może ocenić, czy dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy. W przypadku, gdy negatywne zachowania pojawiają się często, są uciążliwe, bądź nasilają się, na pewno nie warto czekać aż ?wszystko się ułoży?. Lekceważenie problemów nastolatka nie jest dobrym pomysłem, ponieważ dziecko może poczuć się odrzucone, a nawet podjąć decyzję o targnięciu się na swoje życie.

Jest to oczywiście pewnego rodzaju skrajność, ale trzeba pamiętać o tym, że dla nastolatka wszystko jest czarne i białe ? nie ma tu miejsca na szarości. Z tego właśnie względu, jeśli dostrzeżmy jakiekolwiek niepokojące zachowania, z którymi nie będziemy mogli sobie poradzić, lepiej zaprowadźmy dziecko do psychoterapeuty, gdyż dzięki takiej wizycie dziecko uczy się mierzyć ze swoimi problemami i pokonywać je.