Jakie są cele socjoterapii i komu ona pomaga?

Jakie są cele socjoterapii i komu ona pomaga?

W każdej grupie dzieci znajdują się osoby nieśmiałe, wycofane i zamknięte w sobie lub wręcz przeciwnie ? nadmiernie agresywne. Największym problemem takich maluchów są trudności z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami.
Przyczyny takich kłopotów bywają różne ? może to być po prostu taki typ charakteru, ale znacznie częściej dzieci takie po prostu nie rozumieją zasad koegzystencji z innymi ludźmi i nie wiedzą, jaką przyjąć wobec nich postawę. Niestety lęk społeczny często bywa lekceważony zarówno przez rodziców, jak i wychowawców, czy nauczycieli. Tymczasem dla dziecka bardzo ważna jest akceptacja rówieśników, a jej brak jest naprawdę dotkliwy i może przyczyniać się do rozwoju depresji, występowania prób samobójczych, czy całkowitego wycofania i zamknięcia w sobie.

            Z tego właśnie względu tak ważne jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie socjoterapii. Jest to terapia społeczna, polegająca na socjalizacji, czyli nauce aprobowanych społecznie postaw oraz zachowań, dzięki którym dziecko będzie wiedziało jak nawiązywać prawidłowe interakcje ze społeczeństwem. Zajęcia socjoterapeutyczne mają realizować nie tylko cele terapeutyczne, ale także edukacyjne i rozwojowe. Jeśli chodzi o cele terapeutyczne to szczególny nacisk kładziony jest na naukę współdziałania, przełamanie nieśmiałości oraz nauczenie się wyrażania swoich uczuć. Ponadto dzieci uczą się tolerancji i akceptacji innych ludzi, a także podejmowania własnych, całkowicie samodzielnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

            Cele edukacyjne w dużej mierze zależą od wieku osób biorących udział w terapii. Jednak zawsze najważniejsze jest zbudowanie poczucia własnej wartości oraz poznanie swoich mocnych i słabych stron. Ponadto uczestnicy terapii doskonalą swoje zachowania asertywne i uczą się rozpoznawać oraz nazywać emocje i uczucia. Wśród celów terapeutycznych znajduje się między innymi umiejętność odreagowywania emocji. Ponadto dziecko dowiaduje się jak rozwiązywać problemy i trudne sytuacje, a przy tym stale otrzymuje wsparcie od grupy terapeutycznej. Pozwala mu to znacznie lepiej rozumieć ludzkie zachowania oraz opanować umiejętność przyjmowania informacji i odpowiadania na nie.