W czym może pomóc coaching kariery?

W czym może pomóc coaching kariery?

coatchingTwoja praca nie daje ci satysfakcji? A może masz problem ze znalezieniem zatrudnienia lub myślisz o zmianie pracodawcy? Istnieje świetny sposób na to, by twoja kariera w końcu ruszyła z miejsca, a wykonywana praca dawała nie tylko wymierne efekty, ale również dawała poczucie spełnienia. Tym sposobem jest coaching kariery, dzięki któremu określisz swoje zawodowe cele i znajdziesz satysfakcjonującą posadę. Jest to stosunkowo nowa forma zarządzania swoją karierą, która szybko zyskuje popularność, ponieważ jest niezwykle skuteczna.

Coaching kariery jest procesem interaktywnym, który ma na celu pomoc konkretnej osobie lub grupie osób w rzetelnym i przede wszystkim realnym zaplanowaniu swojej kariery zawodowej. Podczas pracy z coachem klient określa swoje silne i słabe strony oraz wyznacza konkretne cele krótko i długoterminowe, jakie chce osiągnąć w swojej karierze. Co ważne, coach pomaga w rzetelnej i obiektywnej ocenie aktualnej sytuacji zawodowej ? często sami nie potrafimy dokładnie określić w czym tkwi źródło niepowodzeń, dlatego opinia coacha jest tak ważna.
Warto przy tym pamiętać, że każdy profesjonalny coach wychodzi z założenia, ie jego klient ma w sobie pokłady kreatywności, które po prostu trzeba wydobyć na światło dzienne. Stąd też podczas spotkań duży nacisk kładziony jest na odnajdowanie bądź budowanie własnego potencjału. Oznacza to, że coach wspiera swojego klienta oraz zachęca go do rozwijania kompetencji. Widzi w nim wyłącznie to, co najlepsze i stara się go zainspirować oraz umocnić w postanowieniu zmiany ścieżki swojej kariery zawodowej.
Celem coachingu zawodowego jest przede wszystkim pomoc w dokonywaniu zmian. Jest to bardzo skuteczna metoda, zwłaszcza że podczas spotkań klient wzmacnia swoją pewność siebie i uczy się przekraczać bariery, które do tej pory go ograniczały. W zależności od potrzeb klienta, coach dobiera konkretne metody oraz narzędzia, ułatwiające zarządzanie karierą, osiągnięcie wyznaczonego celu i mobilizację do wprowadzenia zmian.