Logopedia

Neurologopedyczna terapia dzieci

Jeśli Twoje dziecko nie reaguje na swoje imię, ma dwa lata, ale jeszcze nie mówi, nie patrzy Ci w oczy, jąka się albo masz wrażenie, że nie rozumie, gdy do niego mówisz ? nie zwlekaj ? umów się na konsultację neurologopedyczną!

W ramach terapii neurologopedycznej dzieci oferujemy:

 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy;
 • terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób autystycznych i z zespołem Aspergera;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób upośledzonych;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób z zespołem Downa, Pradera-Williego itp.;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób z dziecięcym porażeniem mózgowym;
 • terapię jąkania.

Neurologopedyczna terapia dorosłych

Jeśli ktoś z Twoich bliskich jest po wypadku lub udarze/wylewie i nie mówi, zapraszamy na konsultację neurologopedyczną.

W ramach terapii neurologopedycznej dorosłych oferujemy:

 • terapię osób z afazją i dyzartią,
 • terapię jąkania,
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób autystycznych i z zespołem Aspergera;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób upośledzonych;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób z zespołem Downa, Pradera-Williego itp.;
 • terapię zaburzeń mowy i myślenia u osób z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Terapia neurologopedyczna metodą Dyna-Lingua M.S.

Metoda Dyna-Lingua M.S. stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych (autystycznych, o opóźnionym rozwoju intelektualnym, dzieci z zaburzeniami o charakterze dysfazji sensorycznej i motorycznej) oraz wobec dorosłych afatyków. Głównym założeniem metody jest świadome i planowe wykorzystanie mechanizmów uczenia się, gdyż w przypadkach patologii rozwojowej nie można liczyć na naturalne dojrzewanie struktur poznawczych, spontaniczny rozwój funkcji językowych oraz intelektualnych. Psychostymulacja to kompleksowe działania, których celem jest aktywizacja naturalnych tendencji rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, od których zależy rozwój funkcji psychicznych.

W zakres metody wchodzi wiele technik, procedur i zasad postępowania oraz określone strategie działania, które umożliwiają realizację poszczególnych zadań:

 • relaks psychostymulacyjny,
 • ćwiczenia energetyzujące,
 • ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące,
 • techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy – rytmogesty i kreacje ruchowe,
 • schematy artykulacyjne,
 • techniki zalewania mową i wielokrotnych powtórzeń,
 • zabawy tematyczne i parateatralne,
 • techniki pracy nad rozwojem struktur zdaniowych,
 • ćwiczenia rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem figur, ćwiczenia rozwijające teorię umysłu).

Terapia logopedyczna ? korekta wad wymowy

Jeśli Twoje dziecko nie wymawia poprawnie niektórych głosek, nie domyka buzi, nadmiernie się ślini w czasie mówienia, koniecznie skorzystaj z konsultacji logopedycznej.

W ramach terapii wad wymowy oferujemy:

 • masaż logopedyczny aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia oddechowo-głosowe,
 • wywołanie, utrwalenie i automatyzację ćwiczonych głosek,
 • ćwiczenia wspierające ogólny rozwój mowy dziecka.

Terapia miofunkcjonalna MFT ? terapia zaburzeń miofunkcjonalnych związanych z zaburzeniami połykania i wadami zgryzu.

Emisja i higiena głosu (logopedia artystyczna)

Jeśli pracujesz głosem i chcesz mieć pewność, że będziesz mógł korzystać z niego jak najdłużej, chcesz poprawić swoją dykcję lub nauczyć się przemawiać tak, aby Cię słuchano, masz problemy z głosem i potrzebujesz jego rehabilitacji ? zapraszamy na konsultację emisyjną.

W ramach terapii emisji i higieny głosu oferujemy:

 • zajęcia dykcyjne i emisyjne
 • szkolenia z emisji i higieny głosu (dla grup do 15 osób).

Terapia dysleksji

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z czytaniem i pisaniem, myli litery, nie radzi sobie z czytaniem ze zrozumieniem, szybko się męczy przy czytaniu i pisaniu, zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W ramach terapii oferujemy:

 • terapię dysleksji,
 • terapię dysortografii,
 • terapię dysgrafii,
 • terapię dyskalkulii.

Język polski dla obcokrajowców
Jeśli chcesz się nauczyć mówić po polsku, polepszyć swoją wymowę i akcent, zapraszamy na zajęcia konwersacyjne z języka polskiego dla obcokrajowców.
W ramach zajęć nauczysz się polskiej wymowy, gramatyki i słownictwa oraz zasad polskiej pisowni.

Polish as a foreign language
If you want to learn Polish or improve your pronunciation and accent, join our conversation classes of Polish as a foreign language. You will have the chance to learn Polish pronunciation, grammar and vocabulary as well as the rules of Polish spelling.