Coaching

Jeśli napotykasz w życiu na problemy czy okoliczności, które nie wymagają terapii, jednak w ich pokonaniu potrzebujesz wsparcia, to coaching jest ofertą właśnie dla Ciebie. Jest to proces wspierania w rozwoju przez:

  • analizę kluczowych (bliższych i dalszych) celów życiowych,
  • identyfikację posiadanych zasobów,
  • pomoc w pokonywaniu wyzwań rozwojowych,
  • wsparcie przy planowaniu działań,
  • identyfikowanie i pokonywanie samoograniczających przekonań,
  • budowanie i podtrzymywanie motywacji,
  • doskonalenie relacji interpersonalnych.

Wszystko to staje się możliwe dzięki odblokowywaniu potencjału klienta oraz przez trening refleksyjności nad sobą i otoczeniem. Przyjmujemy, że źródłem zachowań ludzkich jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale także, własna tożsamość, hierarchia wartości, system przekonań, poziom i wypracowane techniki kontroli własnych emocji, nawyki w myśleniu i działaniu. Dlatego proponujemy coaching holistyczny, który traktuje człowieka jako jeden (całościowy i pełny) spójny system.

Life coaching

Kiedy masz poczucie, że potrzebujesz wsparcia w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom, chcesz budować satysfakcjonujące relacje, lepiej zarządzać czasem, doskonalić się w panowaniu nad swoimi emocjami lub jeśli pragniesz odkryć siebie na nowo i żyć pełnią życia.

Coaching kariery

Kiedy stajesz przed koniecznością zmiany obranej ścieżki kariery lub gdy chcesz zwiększyć swoje osiągnięcia i poziom satysfakcji z wykonywanych zadań zawodowych, gdy chcesz lepiej rozumieć rolę pracy w Twoim życiu oraz uzyskać właściwą perspektywę wobec problemów zawodowych.

Coaching edukacyjny

Kiedy dążysz do efektywnego uczenia się, szukasz źródeł motywacji, stoisz przed koniecznością wyboru drogi edukacyjnej, potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji i analizie oferty edukacyjnej.

Coaching rodzicielski

Kiedy chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko i jego problemy, pomóc mu w odkryciu jego potencjału i ?rozwinięciu skrzydeł?, chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, poprawić komunikację w rodzinie oraz właściwie reagować na postawy i zachowania dzieci.

Sesje trwają ok. 90 min. i odbywają się co trzy tygodnie