mgr Ewa Hartman

logopedia, emisja głosu

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, trener emisji głosu, lektor języka polskiego jako obcego, terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany terapeuta metody Dyna-Lingua M.S. oraz terapii miofunkcjonalnej MFT wg Anity Kittel.
Pracuje jako terapeuta mowy dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy u pacjentów:
– z dyslalią,
– z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera,
– z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
– z zaburzeniami neurologicznymi (m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją),
– z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Downa, Retta),
– z zaburzeniami dyslektycznymi,
– z zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu),
– objętych leczeniem ortodontycznym.
Zajmuje się także szkoleniem obcokrajowców w zakresie polskiej wymowy.
W swojej pracy wykorzystuje masaż logopedyczny, ćwiczenia artykulacyjne i rozwijające komunikację słowną, metodę Dyna-Lingua M.S. oraz metodę miofunkcjonalną MFT Anity Kittel.

czerwiec 2024
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
lipiec 2024
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Najbliższe terminy:
Brak wolnych terminów

Odwołaj Wizytę