Wady wymowy ? jak się ich pozbyć?

Wady wymowy ? jak się ich pozbyć?

Jednym z najważniejszych wskaźników intelektualnego rozwoju dziecka jest mowa. Niestety dość często zdarza się, że jej rozwój jest nieprawidłowy. Zwykle zauważane jest to w przedszkolu, ale uważni rodzice również mogą stwierdzić, iż mowa dziecka nie rozwija się prawidłowo. Ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie wad wymowy należy zawsze pozostawić logopedzie. Jedynie wykwalifikowany specjalista może stwierdzić, czy u dziecka występują nieprawidłowości artykulacyjne. Na konsultację warto się zgłosić zwłaszcza wtedy, gdy rozwój mowy budzi nasz niepokój lub dziecko w porównaniu do rówieśników mówi bardzo niewiele bądź wcale. Niezwykle ważne jest to, by jak najszybciej zacząć leczenie, ponieważ dziecko, które nieprawidłowo mówi robi błędy także podczas czytania i pisania.

            Wad wymowy można się pozbyć, choć leczenie jest długotrwałe. Zadaniem logopedy jest nauczenie dziecka prawidłowej metody artykulacji wybranych głosek. Zwykle stwarzające problemy litery lub głoski są przez dzieci nie tylko zniekształcane, ale też zastępowane innymi lub całkowicie pomijane. Podczas terapii logopedycznej początkowo duży nacisk kładzie się na wywołanie pożądanego dźwięku, co osiąga się za pomocą przekształceń fonetycznych lub demonstracji. Następnie wyćwiczony dźwięk jest przeprowadzany przez wiele indywidualnie dobranych utrwalających ćwiczeń.

            Warto pamiętać, że zniekształcenie mowy nie zawsze oznacza wadę. Niektóre dźwięki pojawiają się dopiero w ściśle określonych okresach rozwoju dziecka, np. w przypadku głoski ?r? jest to 6 rok życia, a w przypadku głoski ?sz? jest to 4 rok życia. Z tego właśnie względu wadę wymowy może stwierdzić tylko odpowiednio wykwalifikowany logopeda. Poza tym niektóre wady mogą być spowodowane innymi czynnikami, np. prawidłowym lub nieprawidłowym słuchem, sprawnością narządów mowy, czy nawet oddychaniem. Zawsze więc warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni, czy problem jest czysto logopedyczny, czy może niezbędne jest skorzystanie z pomocy innych lekarzy.